باربری ولیعصر

باربری ولیعصر

باربری ولیعصر

باربری ولیعصر با استخدام کارگران جوان و آموزش آنها در زمینه های بسته بندی اثاثیه منزل و حمل و جابه جایی وسایل سنگین دارای برترین نیروی باربری در کشور است. هدف اصلی کارگران باربری جیحون بار کسب رضایت شما است.

Call Now Buttonتماس بگیرید